Mari Berbagi Kata Kata di Bulan Ramadhan Untuk Menyebar Kebaikan Bagi Sesama

shares |

Creatwe.com - Mari Berbagi Kata Kata di Bulan Ramadhan Untuk Menyebar Kebaikan Bagi Sesama. Bulan Ramadhan baru saja kita masuki, mari kita tingkatkan terus amal perbuatan kita dengan memperbanyak kegiatan positif yang dapat memberikan manfaat bagi orang lain. Banyak macam kegiatan yang bisa dilakukan dalam menebar kebaikan, tak terbatas hanya pada materi saja. Melainkan berbagi kata kata hikmah di Bulan Ramadhan juga dapat membuka pintu amal shalih dan manfaat bagi orang lain.

Mari Berbagi Kata Kata di Bulan Ramadhan Untuk Menyebar Kebaikan Bagi Sesama

Berikut ini adalah beberapa Kata Kata hikmah di Bulan Ramadhan yang bisa kita sebarkan kepada sanak keluarga ataupun sahabat dekat kita, berikut ulasannya:

Ya Allah,bimbinglah aku kearah agamaMu,dekatkan hatiku padaMu,berilah aku cahaya hidayah dan cahaya
makrifatMu,berilah aku cahayakasih sayangMu dan janganlah sekali-kali Kau lalaikan aku,sesungguhnyaaku
hambaMu yang lemah,Aamiin.
Dalam kesakitan terujikesabaran
Dalam perjuangan terujikeikhlasan
Dalam ukhuwah terujiketulusan
Dalam tawakkal terujikeyakinan
Hidup iniamat indah jika Allah menjadi tujuan
Selamatmenunaikan ibadah Ramadhan

Tengoklah niatkita,adakah ketulusan di dalamnya? Jadilah mujahid yang sibuk hiasi diri dengan amal dakwah,
jadilah pejuang yang selalu tegap menuju syahadah. Allahu Akbar!!!

Beliketupat di Pasar Minggu,anak bandel janganlah ditiru.
Punyasalah bukan hal baru, mintamaaf g usah malu.
maafyaaa...
Selamat berpuasa...

Gersang bumi tanpa hujan,
gersang akal tanpailmu,
gersang hati tanpaiman,
gersang jiwatanpaamal,
marhaban yaramadhan.
selamatmenunaikan ibadah puasamohon maaf lahir dan bathin

Esokadalah harapan, sekarang adalah pengalaman,
kemarin adalah kenangan, yang takluput darikekhilafan mohon maaf lahir dan Batin.,
Semoga RAMADHAN kali ini lebih baik dari RAMADHAN tahun lalu.. Aamin

Istiqamah di jalan-Nya
Melihatsegalanya dengan hatiyang bersih, tanpamengharap pujian sesama.
Semogamenjadi Ramadhan yang berkah, berdoamengharap istiqamah di jalan-Nya.
Taqabalallahu MinnaWaminkum; Selamat Ramadhan ya..

jikasemua hartaadalah racun, makazakatlah penawarnya.
jikaseluruh umuradalah dosa, makatobatlah obatnya.
jikaseluruh bulan adalah noda, maka Ramadhan lah pemutihnya.
Marhaban Ya Romadhan

Embun suci di pagi hari,
hatiyg bersih lahirkembali.
Bulan ramadhan tlah menanti,
bersihkan dirimenghadap Ilahi.
Mohon maafatassegalakhilafyang ada,
selamatmenunaikan ibadah puasa,semogaibadah kita diterima Allah Taala.

Kutanamkan benih dihatimu,
kusiram dan kurawatagar tumbuh sampai berbunga,
kupetik dan kurendam menjadiair bungayang meniru wangisurga,
lalu kubasuh hatimu darikhilafku dan menggantinya dengan aroma wangiketulusan
untuk memaafkanku ... Marhaban ya Ramadhan....

Gelap malamMU ku terjaga,
karnaMU ku bergerak melangkah menuju mentariMU,
kusambut pemberianMU, dengan harapan kudapatkeridoanMU..
Slamatmenunaikan Ibadah Puasa

Siang harikulit berminyak
Biarcerah diberi bedak
Ikhlaskan segalasalah tindak
sambut puasa dengan hati tulus..
Met puasaye......

Marhaban ya Ramadhan,
semoga bulan ini penuh BBM(Bulan Barokah dan Maghfirah)
marikita PREMIUM(Pre Makan dan Minum) serta SOLAR (Sholat Lebih Rajin ),
dan MINYAK TANAH (Meningkatkan Iman dan Banyak Tahan Nafsu Amarah)
serta PERTAMAX(Perangi Tabiat Maksiat) Mohon Maaf Lahir dan Bathin

Perkataan yg indah adlh ALLAH,Lagu yg merdu adlh ADZAN,
Mediayg terbaikadlh AL QURAN,Senam yg sehatadlh SHALAT,
Dietyg sempurnaadlh PUASA,Kebersihan yg menyegarkan adlh WUDHU,
Perjalanan yg indah adlh HAJI,Khayalan yg baikadlh ingatakan DOSA dan bertobat

Untuklisan yang takterjaga
Untukjanjiyang terabaikan
Untuk hatiyang berprasangka
Untuksikap yang menyakitkan,
Marhaban Ya Ramadhan,

Bila suci kembali tiba
Kini saat tepat untuk mensucikan diri
Tanpa banyakcerita,
Mohon dimaafkan segala kesalahan.
Selamat menunaikan ibadah puasa

Tiga manusia tidak akan dilawan kecuali oleh orang yang hina: orang yang berilmu yang mengamalkan
ilmunya, orang cerdascendikia dan imam yang adil.

Tiga tanda kesempurnaan iman: Kalau marah, marahnya tidak keluar dari kebenaran. Kalau senang, senangnya tidak membawanya pada kebathilan. Ketika mampu membalas ia memaafkan.(Kata Mutiara)

Mumpung momentnya tepat aja nih, setelah kemarin meluncurkan koleksisms ucapan ramadhan,kali inisaya
akan memberikan kumpulan katamutiaraIslami untuk menemani Andamenunaikan ibadah puasa.

Aku mengamati semua sahabat, dan tidak menemukan sahabat yang lebih baik dari pada menjaga lidah. Saya memikirkan tentang semua pakaian, tetapi tidak menemukan pakaian yang lebih baik daripadatakwa. Aku merenungkan tentang segala jenis amal baik, namun tidak mendapatkan yang lebih baik dari pada memberi nasihat baik. Aku mencari segala bentuk rezki, tapi tidak menemukan rezki yang lebih baik dari pada sabar.

Tiada musibah yang lebih besar dari pada meremehkan dosa-dosamu dan merasa ridho dengan keadaan
rohaniahmu sekarang ini.

Tiada yang lebih baik dari duakebaikan : Beriman pada Allah dan bermanfaat bagimanusia. Tiadayang lebih buruk dari dua kejahatan : Syirik pada Allah dan merugikan manusia.

Manusia Paling baika dalah orang yang dermawan dan bersyukur dalam kelapangan, yang mendahulukan
orang lain, bersabar dalam kesulitan.

Dengannya Allah kuburkan kedengkian, Dengannya Allah padamkan permusuhan;Melaluinya diikat persaudaraan; Yang hina dimuliakan. Yang tinggi direndahkan.

Jika orang dapat empat hal, ia dapatkebaikan duniaakhirat: Hatiyang bersyukur, lidah yang berzikir, badan
yang tabah padacobaan, dan pasangan yang setiamenjaga dirinya dan hartanya.

Nabi ditanya bermanfaatkah kebajikan setelah dosa? Iamenjawab: Taubatmembersihkan dosa,kebaikan menghapuskan keburukan.

Amal yang paling dicintai oleh Allah adalah yang terusmenerusmeski hanyasedikit. (Muhammad SAW) Akan kuberikan ilmu yang kumilikikepadasiapapun,asal merekamau memanfaatkan ilmu yang telah kuberikan itu. (Imam Syafi’i)

Apabilasecarakebetulan kamu menjadi orang yang dekat dengan penguasa, maka berhati-hatilah kamu seolah-olah kamu sedang berdiri diatas pedang yang tajam sekali. (Imam Ghozali)

Aku taksukamemakai baju baru, hal itu kulakukan karenaaku takut timbul iri hati tetangga-tetanggaku. (Abu
Ayub as-Sakhtayani).

Allah telah memberikan petunjukkepadaku sehingaaku bisamengenali diriku sendiri dengan segala kelemahan dan kehinaanku. (Ali BinAbu Thalib).

Andaikataseseorang mau memikirkan kebesaran Allah, makaiatakkan sampai hati untuk melakukan perbuatan perbuatan dosa. (Bisyir)

Sifat rendah hati, yaitu taat dalam mengerjakan kebenaran dan menerimakebenaran itu yang datangnya dari siapapun. (Fudlail bin Iyadl).

Jikaseseorang mati dalam keadaan punya hutang, padahal orang itu mampu membayarnyaketikamasih hidup
di dunia, makakebahagiaannyaakan diambil dan diberikan kepadanya dosa orang yang di hutanginya, lalu ia
dijebloskan ke neraka. Namun, jikamemang tidak mampu membayarnya, maka hanyakebaikannyasajayang
diambil, lalu diberikan kepada pihakyang dihutangi. sedang dosasi pemberi hutang tidak diberikan kepada
orang yang berhutang. (Ibnu Abdusalam).

Jalan yang diajarkan syariƔt islam adalah jalan yang paling tepat dalam pengerjaan ibadah kepada Allah. Karena itu bertaqwallah kepada Allah dan hendaklah istiqomah dalam mengerjakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. (Abdu Khodir jailani).

Hendaklah kamu tetap berbuat baikkepada orang yang berbuat jelekkepadamu. (Lukman Hakim).
Karenaitu,ingatlah kamu kepada-Ku niscaya Aku ingat (pula) kepadamu, dan bersyukurlah kepada-Ku, dan
janganlah kamu mengingkari (nikmat)-Ku. (QS.2:152)

Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalatsebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. (QS.2:153)

Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu,dengan sedikitketakutan,kelaparan,kekurangan harta,jiwa dan buah-buahan.Dan berikanlah berita gembirakepada orang-orang yang sabar.(QS.2:155)

Allah tidak membebaniseseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.(QS.2:286)

Sesungguhnya Allah tidak menyalahi janji. (QS.3:9)

Jika Allah menolong kamu, makatakadalah orang yang dapatmengalahkan kamu; jika Allah membiarkan kamu (tidak memberi pertolongan), makasiapakah gerangan yang dapatmenolong kamu (selain) dari Allah sesudah itu? Karenaitu hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakkal. (QS.3:160)

Dan dirikanlah sembahyang itu padakeduatepisiang (pagi dan petang) dan pada bahagian permulaan dari pada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baikitu menghapuskan (dosa) perbuatanperbuatan
yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. (QS.11:114)

Dan jikakamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscayakamu tak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagiMaha Penyayang. (QS.16:18)

Jadikanlah sabar dan shalatsebagai penolongmu. Dan sesungguhnyayang demikian itu sungguh berat,kecuali
bagi orang-orang yang khusyu(QS.2:45)

Dalam shalatku selama 40 tahun,aku tak pernah lupamendo’akan guruku yang bernamaImam Syafi’i. Itu
kulakukan karenaaku memperoleh ilmu dari Allah lewat beliau. (Yahya bin Said al-Qathan).

Orang yang beramal tanpa didasari ilmu, makaamalnyaakan sia-sia belaka,karenatidak diterima oleh Allah.
(Ibnu Ruslan).

Fikiran merupakan sumber dari ilmu, sedang ilmu itu sendirimerupakan sumberamal. (Wahb).

Orang yang mengerti ilmu fikih berarti ia bisamakrifatkepada Allah dengan ilmunyamenyebabkan iakenal
kepada-Nya. Bahkan dengan ilmunyaia bisamengajar orang lain sampai pandai. (Syeikh Izzuddin bin
Abdussalam).

Jangan berteman yang hanyamau menemanimu ketikakamu sehatatau kaya,karenatipe teman seperti itu
sungguh berbahayasekali bagikamu dibelakang hari.(Imam Ghozali).

Jikaadamusuh yang bisamendekatkan kamu kepada Allah, maka hal itu lebih baik dari padateman akrab yang menjauhkan kamu dari Allah. (Abul Hasan as-Sadzili).

Wahai Sayyidina Ali! Ketahuilah olehmu bahwaada dua golongan yang celaka di hadapanmu. Pertamayaitu
yang terlalu cintakepadamu. Dan keduayang terlalu bencikepadamu. (NabiMUHAMMAD SAW).

Orang yang bijaktidakakan terpeleset oleh harta, dan meski terpeleset, iaakan tetap mendapatkan pegangan.
(Abdullah bin Abbas).

Berfikirsesaatsungguh lebih mengesankan ketimbang mengerjakan shalatsepanjang malam. (Hasan Bashri).
Hal-hal yang bisamenyebabkan badan lemah antaralain sebagai berikut: Banyak makan makanan yang rasanya masam, sering bersedih, banyak minum air tetapi tidak makan sesuatu, sertasering melakukan hubungan seksual. (Imam Ghazali).

Barang siapatidak mencintai untukagama dan membenci untukagama, makaketahuilah bahwa  sesungguhnyaiatidak memilikiagama. (Abu Abdilah al- Shdiq).

Berhati-hatilah dari berteman dengan : Ulamayang bersikap tak peduli, pecintaajaran sufiyang bodoh serta
pemimpin-pemimpin yang lalai. (Sahl bin Abdullah). 

Inginkan sesuatu dengan bakatyang kau miliki, dan jangan menginginkan sesuatu sesuai dengan nafsu atau seleramu. (Lukman Hakim).

Bagi orang berilmu yang ingin meraih kebahagiaan di duniamaupun diakhirat, makakuncinya hendaklah ia mengamalkan ilmunyakepada orang-orang. (Syaikh Abdul Qodir Jailani).

Merenungkan tentang nikmat Allah sungguh merupakan salah satu ibadah yang utama. (Umar bin Abdul Azis).

Bilakeyakinan TAUHID kepada Allah sudah benar, maka menghadapi hidup ini akan sangat tenang dan mantap sekali. 

Sibuknya menceritakan jasa2 dan kebaikan diri untuk pamer, bisa menghilangkan pahala dan meruntuhkan kemuliaan dirinya.


Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat,
mereka mendapat pahala disisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak(pula) mereka
bersedih hati. (QS.2:277)

Marhaban ya Ramadhan… Bulan suci penuh berkah telah tiba. Saatnya untuk lebih mendekatkan diri pada-Nya. Menjauhi keburukan dan memperbanyak ibadah pada-Nya. Dengan segala kerendahan hati, kami haturkan mohon maaf lahir & batin atas segala salah dan khilaf…. Selamat datang bulan suci Ramadhan.

Kerinduan pada bulan suci Ramadhan kan segera terobati. Tak lama lagi bulan Ramadhan kan tiba. Ampunilah segala dosa hamba dan semoga kami selalu berada dalam limpahan rahmat-Mu

11 bulan berlalu dan kini aku kembali berjumpa denganmu. Bulan Ramadhan, bulan penuh berkah dan ampunan. Saatnya menyucikan hati dan membersihkan diri. Semoga kita termasuk orang-orang yang berhasil di bulan puasa ini dan mendapat ridho-Nya.

Sepuluh hari pertama bulan Ramadhan adalah fase pelimpahan rahmat bagi semua orang, 10 hari kedua merupakan fase pengampunan dari Allah, dan 10 hari ketiga adalah fase terbebas dari api neraka. Semoga kami bisa menjalani ibadah puasa ini sampai akhir nanti secara sempurna.

Fajar ramadhan segera menghampiri dunia, selembar sutra menghapus noda, sebening embun penyejuk kalbu, sucikan hati bersihkan jiwa di bulan yang suci. selamat menunaikan ibadah puasa 1432 H semoga amal kita diterima disisi Alllah SWT..Amiiin…

Syukurku pada-Mu Ya Allah atas segala nikmat yang telah kuterima dan nikmat yang akan datang esok, lusa, dan nanti. Nikmatmu yang tak putus-putus merupakan bentuk kasih sayang-Mu Ya Allah. Dan ampunilah segala dosa yang melekat pada diriku ini. Di bulan Ramadhan ini, aku memohon ampunan-Mu…

Marhaban yaa Ramadhan, pucuk selasih bertunas menjulang dahannya patah tolong betulkan, puasa Ramadhan kembali menjelang, salah dan khilaf mohon dimaafkan. Selamat Menunaikan Ibadah puasa.

Alhamdulillah, kita bertemu lagi dengan bulan puasa Ramadan, bulan penuh mutiara hikmah. Ini semua berkat nikmat-Mu ya Allah. Semoga Ramadhan ini kita bisa lebih baik dari Ramadan sebelumnya.

Bulan ramadhan sudah didepan mata. Tak lama lagi kita berjumpa dengan bulan suci Ramadhan ini. Siapkan hati untuk mendekatkan diri pada-Nya. Marhaban ya Ramadan…

Ya Allah, terimakasih sudah memberikan kesempatan untuk kembali bertemu dengan bulan suci Ramadan ini. Semoga hamba bisa memanfaatkannya sebaik-baiknya. Maha suci Engkau Ya Allah.

Demikianlah Mari Berbagi Kata Kata di Bulan Ramadhan Untuk Menyebar Kebaikan Bagi Sesama, semoga bermanfaat. Mari sebarkan kebaikan dengan berbagi tulisan ini kepada teman kita di sosial media, selamat menjalankan ibadah puasa.

Related Posts

...